Mimari Çalışmalar

This post has already been read 635 times!

  • Kerpiç malzeme yapım tekniklerine yönelik köylü için model olabilecek araştırma ve geliştirme çalışmaları
  • Proje programı doğrultusunda tespit edilen yapıların restorasyon ve renovasyon çalışmasının gerçekleştirilmesi. Köy evlerinin basit teknikler ile yeniden değerlendirilebileceğinin kanıtlanması
  • Program doğrultusunda köy dahilinde, proje kapsamında geliştirilen kerpiç malzeme ile bir workshop alanı inşa edilecektir. Bu alan Mimarlık ve Güzel Sanatlar öğrencilerinin kırsal alanda kendilerinin inşa ettikleri bir workshop alanı olacaktır. İnşa çalışmasına yurt dışından ve yurt içinden birçok üniversite katkıda bulunacaktır.

Bir Cevap Yazın